Lijn Verlengen Line Extend


Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen 
- Laag aanmaken
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Verlengen is het verplaatsen van een lijn- of booguiteind.

Dit gebeurt vaak om dit punt op een ander tekenelement te leggen.


Voorbeelden die verderop nog aan bod komen zijn.

Een stalen balk van een konstructie verlengen om boven de volgende kolom te komen.

Kopplaat C moet bij D komen. (foto 1)

 

 

Voorbeeld 2 is een bocht met twee flenzen waar nog twee lijnen A en B naar de flens C gaan. (foto 2)

 

 

Verlengen "Extend" kan op twee manieren.

 

1-Met de knop verlengen uit de toolbar "modify".

2-Door een lijn of boog te selecteren en dan aan de blauwe greep het uiteind te verplaatsen.

 

1 Eerst de manier die het meest gebruikt wordt ,met de verlengknop

 

De lijn CB gaan we verlengen naar cirkel 1 en met nog een muisklik door naar cirkel 2.

Verlengen bestaat uit vier stappen.

1-Knop verlengen klikken .

2-Grenslijn selecteren tot waar verlengd moet worden.

3-Aanklikken van de elementen die verlengd moeten worden.

4-Afsluiten van Verlengen met de Enter knop (Foto 3)

 

 

Zoals hierboven staat vindt je de knop verlengen in de menubalk "Modify" (foto 4)

 

 

2-Aanklikken van de grenzen tot waar verlengd moet worden.

  Als je één of meerdere grenslijnen hebt geselecteerd , moet je selecteren afsluiten met een Rechtse muisklik (foto 5)

 

 

3-Klik op de  lijn CB het eind gaat nu door naar cirkel 1

Elke muisklik gaat de lijn één grens verder (foto 6)

 

 

Bij de tweede klik wordt de lijn doorgetrokken naar cirkel 2.(foto 7)

 

 

4-Afsluiten van de verlengfunctie door op Enter te drukken. (foto 8)

 

 

Als een lijn horizontaal of vertikaal loopt dan kun je snel verlengen met de eindgreep , hierbij moet ORTHO onderaan het scherm aan staan.

Selecteer Lijn AB door er op te klikken ,de blauwe grepen aan de uiteinden worden zichtbaar.

Klik met de linker muisknop op de greep bij B (foto 9)

 

 

Klik nu bij het tussenpunt T om de lijn hier tijdelijk vast te zetten. (foto 10)

 

 

Zet nu eerst vangpunt "kruispunt" aan

Klik weer op de greep bij T en leg de greep nu op de cirkel 2 (Foto 11 )

 

 

(klik 1 =focus klik 2 is vastzetten)

 

 

Eindresultaat is weer een enkele  lijn met een nieuwe lengte (foto 13)

 

 

Een praktijk voorbeeld van verlengen is deze leidingbocht waarvan de lijnuiteinden A en B op flens C moeten aansluiten.

Het kan met beide methodes maar het snelste is met de verlengknop.

1-Klik op de "extend" knop om de functie te starten.

2-Klik op de cirkel C dat is de grens tot waar de lijnen verlengd worden

  -Afsluiten selecteren met een rechtse muisklik (foto 14)

 

 

3-Op de commandoregel wordt gevraagd welke lijnen verlengd moeten worden ,klik dicht bij A en B. (foto 15)

 

 

4-Afsluiten van de functie verlengen met een klik op "Enter" (foto 16)

 

 

Het tweede praktijkvoorbeeld is een stalen balk die verlengd moet worden naar de volgende kolom.

Eerst de kopplaat verplaatsen naar de hartlijn B (foto 17) (als deze functie nog niet bekend is kijk dan hier)

 

 

Deze keer gebruiken we de grepen.

Klik op de bovenste lijn van de balk , pak de blauwe greep en leg hem op de rechtse lijn van de kopplaat bij B. (foto 18)

 

 

Klik op de tweede lijn van de balk , pak de blauwe greep en leg hem op de linkse lijn van de kopplaat bij B. (foto 18)

 

 

Als de vier lijnen zijn verlengd is het resultaat (foto 20)

 

 

Naar Boven