A9cad

Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen

- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn   
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties


Uitleg-Vierkant


Vierkant
Je kan een Vierkant op twee manieren beginnen.
1-Door de co÷rdinaten op te geven (b.v. 10,10)
2-Door bij een bestaand punt te beginnen.

1-Door de hoekpunt co÷rdinaten op te geven.(EÚn van de vier hoeken)

  -Klik met linkse knop op "Draw rectangle" (zie foto 1)

foto 1

-Op de commandoregel wordt de invoer van het Eerste Hoekpunt  gevraagd.(foto 2)

Foto 2

  -Geef  de Hoekpunt-co÷rdinaten op. (b.v. 10,10 )

  -Druk op  'Enter' (Foto 3)

Foto 3

  -Geef de co÷rdinaten van het tegenoverstaande hoekpunt op

  -Bijvoorbeeld "-9,-20". (foto 4)

Foto 4

  -Teken nog een rechthoek met de volgende co÷rdinaten.

  -First corner (20,0)

  -Second corner (40,10)

  -Druk Enter om af te sluiten.(Foto 5)

Foto 5

  2 Een rechthoek tekenen met bestaande punten.

  -Teken een rechthoek tussen beide linkse onderpunten van de twee vierkanten

  -Druk links de knop "Draw rectangle".

  -Zet vangpunt lijnuiteinde aan (foto 6)

  -Klik met de linkse muisknop op het bestaande hoekpunt. (foto 6)

Foto 6

  -Klik met de linkse muisknop op het linkse onderpunt van het tweede vierkant.(foto 7)

Foto 7

  -Eigenschap van deze vierkanten is dat ze ÚÚn geheel bijven.

  -Je kun ze modificeren of stuffen met ÚÚn muisklik.

  -Dit kan makkelijk zijn in plaats van vier losse lijnen.