A9cad

Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties


Uitleg-Lijnen Inkorten (Trimmen)


Trimmen
Je kan Trimmen op twee manieren doen.
1-Door terug te trimmen tot een lijn of boog
2-Door een eindpunt van een element te pakken en te koppelen aan een snijpunt.

1-Door terug te trimmen tot een lijn of boog.

 

  -Teken foto 1 na met onderstaande instructies.

  -Klik op knop 10,10 enter   @0,40 enter   @40,0 enter    @0,-10 enter  @-30,0

  -Zet de volgende knoppen aan

  -Klik op de knop en klik op het lijneindpunt bij "A "

  -Klik nu op de lijn recht boven "A ". (Foto1)

foto 1

-Om het de functie inkorten te starten klik knop "Trim".(foto 2)

Foto 2

  -Eerst moet het element geselecteerd worden tot waar ingekort moet worden.

  -Hier is dat de cirkel.

  -Cirkel "A" moet de hoekafronding worden tussen de lijnstukken links en boven.

  -Het raakpunt tussen de cirkel en de lijnen worden de trimpunten. (foto 3)

Foto 3

  -Klik ergens op de cirkel om die te selecteren (foto 3)

  -Druk op "Enter"om het selecteren af te sluiten (Er kan nu alleen tot de cirkel getrimd worden)

  -Klik bij "B" op de bovenste lijn om die intekorten tot het raakpunt. (foto 4)

  -Klik bij "C" op de linkse lijn om ook intekorten.

Foto 4

  -Klik op "Enter" om trim af te sluiten.

  -Klik meteen weer op "Trim" om de cirkel bij te trimmen

  -Klik met linkseknop op de lijnen "D"en "E".(foto 5)

  -Nu kan de cirkel tot de raakpunten getrimd worden.

Foto 5

  -Klik op "Enter" om het selecteren van lijnen te stoppen.

  -Klik op de cirkel bij "F" om dit deel terug te trimmen

  -Het resultaat na "Enter"om trimmen af te sluiten is foto 6.

Foto 6

2-Door een eindpunt van een element te pakken en te koppelen aan een snijpunt.

  -Dit is toepasbaar op lijnen en bogen.

  -Teken op het vierkant van "uitleg lijn" twee schuine daklijnen.

  -Met de volgende instructies.

  -"Draw line" "Snap to endpoint" Klik op hoek"A" Op invoerregel second point  @ 20,20

  -"Draw line" "Snap to endpoint" Klik op hoek"B" Op invoerregel second point  @-20,20

  -Resultaat zie je op foto 7

Foto 7

  -Klik met de linkseknop ergens op lijnAD om hem te selecteren .

  -De uiteinden worden blauwe vierkantjes dit zijn de "Grepen" om mee te verplaatsen.Foto 8

Foto 8

  -Zet de knop"Vang-op-knooppunt"aan (Foto9).

  -Klik met de linkermuisknop in het vierkantje "D" .

  -Klik met de linkseknop twee keer op het knooppunt van de nok (Foto 9)

 

Foto 9

  -Het resultaat is foto10 ,Druk op "Esc" om de lijn te Deselecteren.

 

Foto 10

  -Klik met de linkseknop ergens op lijnBE om hem te selecteren.

  -Pak de lijnpunt vast door met de linksemuisknop in "E"te klikken.

  -Door twee keer met de linksemuisknop in "D"te klikken wordt het lijneindpunt "D".(Foto 11)

 

Foto 11

  -Na "Esc" is het resultaat. (foto 12)

 

Foto 12

 

  -Op gelijke wijze kan een boog getrimd worden