A9cad

Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- KopiŰren 
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties


Uitleg-Cirkel


Cirkel
Je kan een Cirkel op twee manieren beginnen.
1-Door de co÷rdinaten op te geven (b.v. 10,10)
2-Door bij een bestaand punt te beginnen.

1-Door de middelpunt co÷rdinaten op te geven.

  -Klik met linkse knop op "Draw circle" (zie foto 1)

foto 1

-Op de commandoregel wordt de invoer van het Middel punt gevraagd.(foto 2)

Foto 2

  -Geef  de middelpunt-co÷rdinaten op. (b.v. 10,10 )

  -Druk op  'Enter'

  -Geef de "Straal" van de cirkel op. (b.v. 12.7 )

  -Druk op  'Enter'

    Let op punt als komma gebruiken.(foto 3)

Foto 3


2-Door bij een bestaand punt te beginnen.

  -Gebruik als uitgang het vierkant wat je bij oefening lijn hebt gemaakt. (foto 4)

Foto 4

  -Ga eerst een diagonaal trekken tussen linksonder en rechtsboven.

  -Klik met linkseknop op "Draw line".(foto 4)

  -Klik met linkseknop op linkse onderhoek (foto 5)

Foto 5

  -Klik met linkseknop op rechter bovenhoek. (foto 6)

  -Druk op "Enter" om de diagonaal af te sluiten.

Foto 6

  -Klik met de linkseknop op "Draw circle" in het menu rechtsboven.(foto 7)

Foto 7

  -Op de commandoregel wordt het middelpunt gevraagd.

  -Dit mag ook een bestaand punt zijn b.v. het midden van de diagonaal.

  -Klik met de linkseknop op "Snap to midpoint" (Koppel-aan-middelpunt)(foto 8)

 

Foto 8

  -Ga met het draadkruis ongeveer op het midden van de diagonaal staan.

 

Foto 9

  -Klik met de linkseknop om het middelpunt vast te leggen (foto 9)

  -Er kan nu nog een ingeschreven of een omgeschreven cirkel gemaakt worden.

  -Ingeschreven klik op het middenvangpunt van een zijkant (foto 10)

 

Foto 10

  -Omgeschreven cirkel klik op ÚÚn van de hoekpunten van het vierkant. (foto 11)

 

Foto 11

 

  -Weg halen van de diagonaal kan met "Erase" of met "Cut". (foto 12)

 

Foto 12

 

  -Selecteer het te verwijderen deel met een linkse klik (1)

  -Open menu "Edit" en kies Cut (2)

  -Selecteer de diagonaal en klik op "Erase" (gummen)

 

  -