Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Verschalen is het kleiner of groter maken van tekeningdelen .

Toepassing van verschalen zijn ontelbaar.

Voorbeeld is het omzetten van een inch tekening in een millimeter tekening.

Maar ook een 1 op 1 nagetekend orgineel kun je verschalen in bijvoorbeeld 1/13,5 (model kraan).


Je kunt op twee manieren verschalen.

1-Door invullen op de commandoregel van een bekende "Schaalfactor".

2-Door met de muis de tekening op het zicht uit te rekken of in te schuiven.


Verschalen in A9cad gaat weer met de vaste volgorde  net als verplaatsen en kopïeren.
1-Druk de knop "Scale" .
2-Selecteer te verschalen elementen

3-Geef  punt aan waaruit verschaald word.

4-Vul op de commandoregel de verschalingsfactor in b.v. 0.5 is schaal 1:2

  Of rek met de muis de tekening op of koppel aan een vangpunt (dit is bruikbaar om een template kader om een tekening te zetten..


       Aan de hand van een 1:1 tekening van een stempelpoot werken we een verschaling door.

 

-Ik heb van een LTM1120 de stempelpoot opgemeten en daarna getekend met de 1:1 maten.

-Om een modelkraan te maken ,maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn ,moet je alles verkleinen.

-Het voordeel van een CAD verschaling is dat alles verkleind is met maar één keer berekenen van de factor.

-Later kun je meer maten in een tekening zetten ,die zijn dan ook in de modelschaal.

-Foto 1 is de stempelpoot met enkele maten (die worden automatisch mee verschaald)

foto 1

1-Als je de knop "Scale"  geklikt hebt dan wordt op de commandoregel gevraagd (Select entities) "Selecteer Elementen"

   -Hieronder kun je zien waar de knop "Scale " zit (foto 2)

 

Foto 2

2-Alle elementen die je wilt verschalen moet je aanklikken .

   -Ook kun je een selectie rechthoek trekken om alle teken elementen heen.

    -Klik met de linkse muisknop bij A en dan bij B Alle elementen binnen de stippellijn zijn nu geselecteerd om te verschalen .(foto 3)

Foto 3

2sub Als de selectie klopt dan sluit je selecteren af door een rechtse muisklik. (foto 4)

Foto 4

3-Op de commandoregel wordt nu gevraagd naar "Scale base point ".

   -Dit punt is het punt waarvanaf de verschaling berekend wordt als je schaalfactor 2 invuld komt elk punt twee keer zover hier vanaf te liggen.

   -Hieronder zie je het resultaat met de muis met een schaalfactor van 0.6

   -C is hier het "Scale base point "( zie foto 5)

Foto 5

 4 -Nu wordt op de commandoregel de "Scale factor " gevraagd.

  -De schaalfactor moet één keer uitgerekend worden bij een modelschaal van bijvoorbeeld. 1:13,5 .

  -Wordt de scaalfactor 1/13,5 = 0,075.

  -Letop dat als decimaal teken geen Komma maar een Punt wordt gebruikt.(foto 6.)

Foto 6

Hieronder het resultaat met schaalfactor 0,075 Als schaalfactor 0,75 was gebruikt waren de maten gelijk in millimeters geweest.

Naar Boven