Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Verplaatsen is bijna gelijk aan Kopieren kijk maar eens goed naar volgende vergelijking.

KopiŰren is het vermenigvuldigen van tekening elementen met behoud van het Orgineel.

Verplaatsen is kopieren waarbij het Orgineel wordt gewist.

Je kunt alle tekenelementen verplaatsen zoals lijnen ,cirkels ,bogen ,tekst en samenstellen hiervan.


In A9cad moet je een vaste volgorde aanhouden voor Verplaatsen. (leer deze volgorde goed)
1-Druk de knop "Move" .
2-Selecteer te verplaatsen elementen

3-Geef  vertrekpunt aan.

4-Geef aankomstpunt aan.


       Aan de hand van twee tekeningen (Doorsnede A-A en Vooraanzicht) wordt Verplaatsen uitgelegd.

 

       -Teken foto 1 zo goed mogelijk na ,arceren opbouwen uit parallelle lijnen (is nog niet behandeld).

        -We willen de Doorsnede verplaatsen naar rechterkant van het Vooraanzicht

foto 1

       1-Als je de knop "Move"  geklikt hebt dan wordt op de commandoregel gevraagd (Select entities) "Selecteer Elementen"

          -Hieronder kun je zien waar de knop "Move " zit (foto 2)

 

Foto 2

       2-Alle elementen die je wilt verplaatsen moet je aanklikken .

          -Ook kun je een selectie rechthoek trekken om alle teken elementen heen.

          -Klik met de linkse muisknop bij A en dan bij B Alle elementen binnen de stippellijn zijn nu geselecteerd om te

           verplaatsen .Als de selectie klopt dan sluit je selecteren af door een rechtse muisklik.  (foto 3)

Foto 3

       3-Punt van vertrek selecteren dit punt dient om aan te geven waar een punt van het orgineel moet komen in de eindsituatie.

          -Dit kan een lijnuiteind zijn maar ook een middelpunt van een cirkel of een willekeurig punt binnen het tekenvlak.

          -Dit vierkant willen we 35 naar rechts verplaatsen ,zet "snap to endpoint"aan en klik op de linkse onderhoek. (foto 4)

Foto 4

  4-Punt van aankomst geeft de plaats aan waar het Orgineel terecht moet komen.

       -Op de commandoregel wordt nu gevraagd "Move to point".

       -Dit kan net als bij punt 3 weer van alles zijn binnen het tekenvlak.

       -Je kunt het opgeven in co÷rdinaten b.v. 10,10

       -Ook kun je de verplaatsing opgeven in Absolute co÷rdinaten B.v. @10,0  (10 op de X-as en 0 op de Y-as)

       -Maar kopiŰren naar een vangpunt van een element is ook mogelijk.

       -Hier verplaatsen we met absolute co÷rdinaten , achter Move to point: : tikken we "@35,0 " (zie foto 5)

Foto 5

  -Als je ORTHO aan hebt staan dan zie je dat de doorsnede met je muisaanwijzer mee beweegd.

  -Het is dan ook mogelijk om met verplaatsen een willekeurig eindpunt te nemen.

  -Als alles goed gegaan is staat de doorsnede nu Rechts van het Vooraanzicht.(foto 6.)

Foto

Naar Boven