" Snap"    " Vangpunten"

 


Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Een Cad tekening wordt opgebouwd met als basis een coordinatenstelsel.

Je kunt dus voor elk nieuw tekenelement de coordinaten opgeven.

Maar veel elementen hebben een gemeenschappelijk punt met al getekende elementen.

Om deze snijpunten tussen oude en nieuwe elementen te koppelen gebruiken we "Vangpunten" (engels SNAPS)


Vangpunten gebruik je na het starten van een handeling bijvoorbeeld "draw line" of "draw circle" of bij kopieren en verplaatsen.

Dus altijd eerste een opdracht kiezen en daarna vangpunten gebruiken als plaatsinggereedschap


 

Als de werkbalk met de vangpuntknoppen nog niet op je werkblad staan , klik je met rechts buiten het tekenvlak.

En vink je de regel "snap" aan met een linkse klik bij B. (Foto 1)

 

Vangpunt01

 

A9cad heeft standaard 6 vangpunt functies

 

1-Vangpunt lijnuiteinde "Snap to Endpoint"

2-Vangpunt lijnmiddenpunt "Snap to Midpoint"

3-Vangpunt dichtbij "Snap to Nearest"

4-Vangpunt Haaksop "Snap to Perpendicular"

5-Vangpunt kruising  "Snap to intersect"

6-Vangpunt Cirkelmiddenpunt "Snap to Center"

7-Tangentvangpunten Cirkel is niet in A9Cad aanwezig maar wel toepasbaar met een truc.


1-Vangpunt lijnuiteind

 

Zoals bovenaan staat beginnen we met een handeling , in dit geval tekenen we een lijn uit een willekeurig punt A

Zet de knop "Vangpunt lijnuiteind" aan , als je op een tekening element komt met het selectievierkantje van je muisaanwijzer wordt het vangpunt zichtbaar als geel vierkant op het lijneind waar je de focus oplegd.

Deze focus stuur je met het selectie vierkantje E om het draadkruis als je onder het lijnmidden zit is de focus onder bij B als je boven het lijnmidden zit is het gelevierkant bij C Als je nu met links klik wordt de lijn aan B gekoppeld (foto 2)

 

Vangpunt02

 

2-Vangpunt lijnmiddenpunt

 

We beginnen een handeling , in dit geval klikken we "Draw circle" met "vangpunt lijnuiteind" pakken we punt A als het middelpunt van de cirkel.

Zet ook "Vangpunt Lijnmidden" aan  als je nu met het selectie-vierkantje C de focus op de verticale lijn zet wordt er een geel driehoekje zichtbaar in het midden van die lijn.

Als je nu met links klikt wordt de straal van de cirkel AB (Foto 3)

 

Vangpunt03

 

3-Vangpunt Dichtbij

 

Deze "Vangpunt dichtbij" gebruik ik zelde omdat hij niet precies is , maar koppeld aan het dichtsbijzijnde punt.

We beginnen een handeling , in dit geval klikken we "Draw line" met "vangpunt lijnuiteind" pakken we punt A als het beginpunt

Zet nu "Vangpunt Dichtbij"(Snap to Nearest) aan  als je nu met het selectie-vierkant de focus op de onderste lijn zet wordt er een gele- X zichtbaar met twee streepjes op het midden van één van de kruislijnen en de lijn binnen het selectie vierkant.

Als je nu met links klikt wordt de lijn AB gekoppeld bij de Gele X (Foto 4)

 

Vangpunt04

 

4-Vangpunt Haaks-Op

 

We beginnen een handeling , in dit geval klikken we "Draw line" met "vangpunt lijnmidden" pakken we punt A als het beginpunt

Zet nu "Vangpunt Haaks-Op"(Snap to Perpendicular) aan  als je nu met het selectie-vierkant de focus op de bovenste lijn zet wordt er een gele haak zichtbaar op de werkelijke haaksehoek bij B deze gele haak schuift niet mee met de kruislijnen.

Als je nu met links klikt wordt de lijn AB gekoppeld bij de Gele Haak (foto 5)

 

Vangpunt05

 

5-Vang Snijpunt

 

We beginnen een handeling , in dit geval klikken we "Draw Circle" met "vangpunt lijneindpunt" pakken we punt A als het Middelpunt

Zet nu "Vang-Snijpunt"(Snap to Intersect) aan  als je nu met het selectie-vierkant de focus op de bovenste knooppunt zet wordt er een gele X zichtbaar met een voetstreepje bij de eerste linkse klik wordt het knooppunt geselecteerd. (foto 6)

 

Vangpunt06

 

Het gele voetstreepje verdwijn nu , als je nu weer met links klik wordt de straal A-B vastgelegd  

n.b.Bij alle andere CAD programma's werkt dit met één linkse klik. (Foto 7 )

 

Vangpunt07

 

6-Vang Cirkelmiddenpunt

 

We beginnen een handeling , in dit geval klikken we "Draw Line" .

Zet "vang Cirkelmiddenpunt" (Snap to Centre) aan

Om in het cirkelmidden een geel vangcirkeltje te krijgen moet je met het selectie-vierkant B de focus op de cirkel zetten .Als het Vang-rondje zichtbaar is moet je links klikken nu is het lijnbegin gekoppeld aan het middelpunt. (foto 8)

 

Vangpunt08

 

7-Vang Cirkel-Tangentpunten

 

De Tangent-vangpunten zitten niet in A9cad maar met een hulplijn en een cirkel kun je de Tangentpunten maken.

Een tangentpunt is het punt waar een lijn een cirkel raakt

Als voorbeeld zoeken we het tangentpunt van een lijn uit punt A naar de cirkel .

Teken eerst een hulplijn tussen A en het cirkelmiddenpunt (foto 9)

 

Vangpunt09

 

Klik op de knop "Circle" en zet "Vangpuntmidden " aan

Klik op het middenpunt van de hulplijn en maak de hulpcirkel af door bij C op Lijnuiteinde te klikken. (foto 10)

 

Vangpunt10

 

De twee snijpunten die zo ontstaan  heten de Tangentpunten (T en T1).

De lijn A-T is dus de raaklijn aan de cirkel (foto 11)

 

Vangpunt11

 

 

Naar Boven