Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Als je een tekening moet maken waar rechts een spiegeling van links is,of dat boven en onder een spiegeling is.

Dan tekenen we één helft en spiegelen dit naar de andere kant.(Spiegelen kan met en zonder behoud van het orgineel)

Spiegelen is kopieren en gelijk omdraaien van het Orgineel..


 

1 Als oefening Spiegelen we de stempelpoot uit "Verschalen".

 

De knop spiegelen staat in de werkbalk bewerken.. (Foto 1)

 

A9cad/Spiegelen-01

 

Als uitgangpunt nemen we een stempelpoot , aan de andere kant steekt er namelijk ook z'n balk uit.

Deze heeft de stempelcilinder echter rechts dus wordt het "Spiegelen" in plaats van "Kopieren"(foto 2)

 

A9cad/Spiegelen-02

 

Spiegelen bestaat uit vijf handelingen.

* Klik de knop "Mirror" "Spiegelen".

* Selecteer alle tekenelementen die mee moeten spiegelen.(foto 3)

* Geef het Eerste punt van de spiegelas op.

* Geef het Tweede punt van de spiegelas op.

* Als laatste wordt gevraagd of het orgineel moet blijven staan of  verdwijnen.

 

A9cad/Spiegelen-03

 

Sluit het selecteren af met "Enter".

Op de commandoregel word het eerste punt van de spiegelas gevraagd (foto 4)

 

A9cad/Spiegelen-04

 

Zet "vangpunt lijnuiteinde" aan en klik bij A op de verticale lijn

Gelijk wordt op de commandoregel "Second point of mirror line " gevraagd klik nu bij B.(foto 5)

 

A9cad/Spiegelen-05

 

Als laatste moet je opgeven of het orgineel moet blijven of verdwijnen.

Dit mag met een hoofd- of kleine letter N  (foto 6)

 

A9cad/Spiegelen-06

 

In deze A9cad wordt alles gespiegeld behalve de maatlijnen

Tekst word dus onleesbaar dit kun je herstellen door de tekst te spiegelen om een verticale lijn door de tekst

Maar je kunt beter de tekst buiten de selectie houden en later kopieren . (Foto 7 )

 

A9cad/Spiegelen-07

 

Door middel van verplaatsen wordt de stempelpoot nog op de goede hartmaat gezet.

Naar Boven