Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Uitleg hoe je een kopie kan maken van al getekende elementen.

KopiŽren gebruik je het vaakst binnen een CAD programma dus ook bij A9cad.

Je kunt alle tekenelementen kopiŽren zoals lijnen ,cirkels ,bogen ,tekst en samenstellen hiervan.


In A9cad moet je een vaste volgorde aanhouden voor kopiŽren. (leer deze volgorde goed)
1-Druk de knop "Copy" .
2-Selecteer te kopiŽren elementen

3-Geef  vertrekpunt aan.

4-Geef aankomstpunt aan.


       Aan de hand van een vierkant worden deze vier punten uitgelegd.

 

    1-Teken foto 1 na het vierkant is 10 bij 10

        -kik op de knop "Copy"

foto 1

       2-Als je de knop "Copy" geklikt hebt dan wordt op de commandoregel gevraagd (Select entities) "Selecteer Elementen"

          -Alle elementen die je wilt kopiŽren moet je aanklikken .

          -Ook kun je een selectie rechthoek trekken om alle vierkantzijden heen.

          -Klik met de linkse muisknop bij A en dan bij B Alle elementen binnen de stippellijn zijn nu geselecteerd om te

           kopiŽren .Als de selectie klopt dan sluit je selecteren af door een rechtse muisklik.(foto 2)

 

Foto 2

     3-Punt van vertrek selecteren dit punt dient om aan te geven waar een punt van het orgineel moet komen in de kopie.

        -Dit kan een lijnuiteind zijn maar ook een middelpunt van een cirkel of een willekeurig punt binnen het tekenvlak.

        -Dit vierkant willen we 20 naar rechts kopiŽren ,zet "snap to endpoint"aan en klik op de rechtse onderhoek. (foto 3)

Foto 3

    4-Punt van aankomst geeft de plaats aan waar de kopie terecht moet komen.

       -Op de commandoregel wordt nu gevraagd "Copy to point".

       -Dit kan net als bij punt 3 weer van alles zijn binnen het tekenvlak.

       -Je kunt het opgeven in coŲrdinaten b.v. 10,10

       -Ook kun je de verplaatsing opgeven in Absolute coŲrdinaten B.v. @10,0  (10 op de X-as en 0 op de Y-as)

       -Maar kopiŽren naar een vangpunt van een element is ook mogelijk.(foto 4)

Foto 4

  -Als je het vierkant 20 naar rechts kopiŽer dan is het resultaat. (foto 5)

Foto 5

 Voorbeeld van de snelheids winst door kopiŽren.

  -Als voorbeeld dient een oplegger waar ik drie assen onder wil tekenen.

  -Het wiel wordt maar ťťn keer getekend inclusief ventilatie gaten in de velg.

  -Door dit complete wiel twee keer naar rechts te kopiŽren bespaar je veel werk.(foto 6.)

Foto 6

  -Eerst "Copy"klikken.

  -Daarna een selectie vierkant om het wiel heen trekken..(foto 7)

Foto 7

  -Het probleem is nu dat ťťn witte en twee rode lijnen nu ook geselecteerd zijn .(foto 8)

Foto 8

  -Deze drie lijnen deselecteren we door "shift"van het toetsenbord ingedrukt te houden en met de linkse muisknop de

    drie lijnen aan te klikken. (Foto 9)

 

Foto 9

  -Zet "snap to center"aan om de wielas aan te wijzen als vertrekpunt houd de "aanwijzer" op de buitenste cirkel.

  -Bij de wielnaaf zie je een gele vangcirkel klik nu met de linksemuisknop.

  -Een kopie van het wiel hangt nu al aan de muisaanwijzer (foto 10)

 

Foto 10

  -Op deze schaalloze tekening geef ik op de commandoregel als verplaatsing in @3,0 gevolgd door "enter" .

  -Dit is veel sneller dan een tweede as te tekenen (Foto 11)

 

Foto 11

  -As nummer drie maken we door as twee nog eens 3 naar rechts te kopiŽren (foto 12)

 

Foto 12

 

  -Met het weg trimmen van de rode lijnen achter de wielen is de tekening af (foto13 )

 

 Foto 13

Naar Boven