Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien  
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


In professionele programma’s kun je losse teken elementen samenvoegen tot één geheel.

Het voordeel hiervan is dat je met één muisklik een "Groep" kan selecteren.

Ook kun je een "Groep"selecteren als meerdere elementen van de groep moeilijk te klikken zijn. (volle tekening)

A9cad heeft de functie GROUP niet maar je kunt het wel nabootsen.

In het "Properties Venster" staan ze als "Insert" met het aantal erachter.

n.b. Groepen ontgroepen kan door een groep te selecteren en dan de knop "Explode" te klikken


Het idee van een cadtekenaar is om weinig dubbel te tekenen en veel te kopieren uit bestaand werk.

Als voorbeeld neem ik hijskraan inpassen op verschillende werk situaties.

Door van alle hijskranen een bovenaanzicht te maken en op te slaan in een map hoef je die nooit meer te tekenen.

Elke kraantekening moet een paar eigenschappen hebben .

1 Bovenwagen zwenkbaar dus moet een Groep zijn

2 Stempelbalken moeten inschuifbaar zijn dus 4 Groepen

3 Stempelschotten moeten draaibaar zijn dus ook 4 Groepen


Als oefening gaan we een hijskraan tekenen en maken regelmatig de genoemde "Groepen"aan.

De omtrek van de onderwagen teken je met de volgende instructies.

* Klik op de commandoregel word het eerste punt gevraagd klik ergens links in het midden.

* Tweede punt word gevraagd (als er geen cursor knipperd klik dan op de commandoregel) dan @12000,0 en "Enter" 

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @0,3000  en "Enter" .

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @-12000,0  en "Enter" .

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @0,-3000  en "Enter" en klik  "Enter" om de functie "Lijn" af te sluiten.

Onderwagen rechthoek is nu gesloten.(zie foto 1)

 

Photobucket .foto 1

 

Om de onderwagen in te delen kopieren we lijn A-B vijf maal naar links met absolute coördinaten

Als je de routine "Kopieren" nog niet ken kijk dan eerst Hier.

* t.b.v. achterstempels A-B kopieren @-600,0

* t.b.v. zwenkkrans A-B kopieren @-3400,0

* t.b.v. voorstempels A-B kopieren @-9200,0

* t.b.v. achterwand kabine A-B kopieren @-10500,0

* t.b.v. bovenzijde voorruit A-B kopieren @-11300,0

* Teken de zwenkkrans op de tweede hulplijn van rechts (vangpunt midden en R=1000)  (foto 2)

 

Photobucket foto 2

Een eenvoudige stempelpoot tekenen we ergens links onder de onderwagen met deze instructies.

* Klik "Draw Line" klik willekeurig links onder de kabine.

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @2000,0  en "Enter" .

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @0,400  en "Enter" .

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @-2000,0  en "Enter" en klik  "Enter" om de functie "Lijn" af te sluiten..

* Klik "Draw Line" klik met "vangpunt midden" aan.op de korte vertikale lijn.

* Volgende lijnpunt word gevraagd tik @-200,0  en "Enter" en klik  "Enter" om de functie "Lijn" af te sluiten..

Het eind van dit lijntje is het hart van de stempelcilinder.

* Klik "Draw Circle" en controleer of "vangpunt lijnuiteinde"nog aan staat.

* Klik op het genoemde lijnuiteinde.

* Op de commandoregel word de Radius gevraagd geef in 150

* Rechtse muis klik en "Draw Circle" start gelijk weer

* Klik op het zelfde middelpunt om het stempelplaatje te tekenen.

* Op de commandoregel word de Radius gevraagd geef in 350

* Trim het stuk van de cirkel onder de balk weg zie (foto 3)

Photobucket foto 3

Vier Groepen maken van de net getekende Stempelpoot.

Groepen worden gemaakt in A9cad door vier opvolgende handelingen.

* Alle elementen selecteren die in de groep moeten komen.

* Via Menu "Edit" en daarin "Copy" de elementen kopieren naar Windows Clipboard.

* Met de toetsen "Ctrl" + " V " inleiden plakken in zelfde of andere tekening.

* Op de commandoregel word gevraagd "Insertie point" (klik ergens in de tekening)

Met een hernieuwde "Ctrl"+ "V " kun je gelijk nogmaals plakken ....enz.  

Handeling 1 bestaat uit het selecteren van de Groep-Elementen Klik bij A en sleep naar B (foto 4)

 

Photobucket Foto 4

Op de foto 4 hierboven staat ook het "Edit" menu open en de muis p "Copy"

Je kunt ook "Cut" klikken maar als er iets fout gaat ben je de orginele stempelpoot kwijt..

Als een kopie op het klembord van Windows staat moet je het opnieuw plakken in de tekening.

Tijdens het "Plakken" wordt het een groep .Doe het plakken met de toetsen "Ctrl" + "V ".

Ik heb ze vier keer schuin over elkaar geplakt want je kunt ze nu toch makkelijk selecteren als aparte groepen  .(foto 5)

Photobucket Foto 5

Nu is het eenvoudig om de vier poten uit te venten om de kraan heen.

Aan de rechtse kant van de onderwagen moeten ze links van de hulplijn.

Klik de knop selecteer één van de poten met één klik vertrek punt wordt gevraagd.

Klik op het eindpunt van de onderste lijn aan de linker kant.

Aankomst punt wordt gevraagd klik op de onderwagen bij punt A .

Hierna gelijk met de knop de poot om A 90 graden linksom draaien (foto 6)

Photobucket Foto 6

De drie overige groepen ook verplaatsen en draaien (draairichting A =90 en B = - 90 )

Let daarbij op welke lijn je op het gele draaipunt legt.  Foto 7

 

Photobucket Foto7

Nu is het tijd om de vier stempelschotten te maken.

Het schot bestaat uit een rechthoek van 2500mm bij 1200mm.

Teken een diagonaal als hulplijn op het schot met in het midden een cirkel met een straal van 150mm. (Foto 8 )

 

Photobucket Foto 8

Haal de hulp diagonaal weer weg en selecteer alle elementen van het schot dit is het begin om weer een Groep te maken (Foto 9)

 

Photobucket Foto 9

*In het menu "Edit " weer "Copy "klikken .

*Met de toetsen combinatie "Ctrl"+ "V " het plakken inleiden dit lukt niet met "Edit "en dan "Paste ".

*Dan met een linkse muis klik het invoegpunt aanwijzen.

*Met de toetsen combinatie "Ctrl"+ "V " het plakken van het tweede stempelschot beginnen enz. (Foto 10)

 

Photobucket Foto 10

Verplaats de vier nieuwe groepen naar de stempelpoten (laat de cirkels van R=150 vertrek en aankomstpunt zijn )

Deze vallen op elkaar en zijn zichtbaar als één stempelcilinder.

Als test klik je de knop klik op een lijn van het schot rechtsonder.

Op de commandoregel wordt het draaipunt gevraagd kijk of "snap to center"aan staat en klik op de stempelcilinder.

Zet "ORTHO" uit en draai nu het schot met de muis rond .

Als de richting goed is klik dan met de muis dit is de nieuwe stand van het schot

( je kunt ook een draaihoek in graden invullen) (Foto 11)

 

Photobucket Foto 11

 

Als laatste tekenen we een bovenwagen met de onderstaande maten (doe je best) (Foto 12)

 

Photobucket Foto 12

Voor de laatste keer de handelingen om een Groep te maken

* Alle elementen selecteren die in de groep moeten komen.

* Via Menu "Edit" en daarin "Copy" de elementen kopieren naar Windows Clipboard. (foto 13)

 

Photobucket foto 13

* Met de toetsen "Ctrl" + " V " inleiden plakken in de tekening.

* Op de commandoregel word gevraagd "Insertie point" (klik ergens in de tekening) (Foto 14)

 

Photobucket Foto 14

Nu de bovenwagen een Groep is plaatsen we hem op de onderwagen en is hij toch makkelijk te selecteren om te zwenken.

* Klik "Move" zes grepen verschijnen van de Groep.

* Controleer of "snap to center" aan staat en klik op de bovenwagen zwenkkrans.

* Ga op de cirkel van de onderwagen zwenkkrans staan als het middelpunt een geel cirkeltje is kun je klikken.

De bovenwagen staat nu goed op de onderwagen.  (Foto 15)

 

Photobucket Foto 15

 

Zwenken van de bovenwagen is eenvoudig.

* Klik "Rotate" A.

* Klik op een element van de Bovenwagen.B.

* Klik op de zwenkkrans C

* Zet "ORTHO" uit en draai de bovenwagen in de gewenste stand (Foto 16)

 

Photobucket Foto 16

 

Als je deze tekening opslaat in een map kraanbovenaanzichten kun je hem kopieren naar nieuwe werktekeningen.

Opnieuw tekenen is dan niet nodig en aanpassen van de stempelpoten ,schotten en bovenwagen eenvoudig vanwege de Groepen.

Naar Boven