Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Met het gereedschap "Properties" =Eigenschappen kun je individuele of groepen van tekening elementen aanpassen.

Van alle teken-elementen kun je eigenschappen veranderen in het "Properties venster"

Bijvoorbeeld Beginpunt ,eindpunt ,letterhoogte ,lijnsoort ,lijndikte ,diameter ,laagnaam ,tekst enz.

De uitvoering van het "Eigenschappen" venster wisseld met de selectie van één of meerdere elementen.


Als het venster nog niet op je tekenvlak staat kun je het openen door ergens op de rand  A rechts te klikken

In het sub-menu dat nu word geopend klik je properties B aan. (zie foto 1)

 

.foto 1

 


Het venster "properties" wordt nu zichtbaar (je kunt het naar behoeven verplaatsen aan de bovenbalk of weer sluiten) (foto 2)

 

foto 2

-Als in het tekenvlak geen elementen geselecteerd zijn ziet het "Properties-venster" er leeg uit


       Aan de hand van een putdeksel tekening in uitvoering het volgende.

-Door een groot selectievierkant te trekken om bijna alle elementen kun je beide teksten selecteren.

-Klik op het rolmenu bij A als je daarna op de regel Text(2) klikt bij B worden alleen de tekst variabele getoond (foto 3)

foto 3

-Alle regels kun je in de kolom "Value"= waarde veranderen Niet de regel "Text String" omdat in de tekening twee ongelijke woorden staan namelijk Diameter en Hoogte . Ook de waardes X en Y zijn niet tegelijk te veranderen.

-Het doel is nu om beide woorden de zelfde letterhoogte te geven.

-We tikken in de regel van "Text Height" in de kolom "Value"een forse letterhoogte van 50 (foto 4)

 

Foto 4

-Maar andere regels kunnen eventueel ook aangepast worden b.v. de laagnaam waar de tekst moet staan enz..

-Resultaat van deze mega verandering is te zien op .(foto 5)

Foto 5

-Als je via het rolmenu de Eigenschappen van de cirkel toegankelijk maak zie je twee licht grijze regels. (foto 6)

-Hier kun je niets veranderen dit zijn rekenkundige waarden "Area"= het oppervlak van de schijf. C

-En "Length"= de omtrek van de cirkel. D

-In de regel "Fill Mode"=vlakvullen B kun je zelfs een arcering invoeren.

Foto 6

-Vaak is het "Properties"venster een goede oplossing om iets aan te passen i.p.v. opnieuw te tekenen.

Naar Boven