- Home

- Download
- Lijn
- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Uitleg-Tekenen van twee of meer evenwijdige lijnen dicht bij elkaar , meestal met de term "Dubbellijn".

A9cad heeft geen dubbellijn functie in zich daarom doe ik het met de "kopiŽer" methode.

De verbindingshoeken moeten dan wel afzonderlijk worden gedaan.


Dubbellijnen in A9cad worden gemaakt in twee etappes
1-Door de gewenste lijnsamenstellen te tekenen en een aantal malen te kopiŽren.
2-Daarna alle verbindingen af te werken met Trimmen en Fillet (Hoekafronding).

1-Als voorbeeld tekenen we een huis met garage voorzien van spouwmuren.

 

  -Teken foto 1 na , eerst tekenen we alle hulplijnen zet de lijnkleur op groen (kijk eventueel bij lijn-Eigenschappen)

foto 1

       -Zet "ORTHO" onderaan het scherm aan (ingedrukt) je kunt nu alleen haakse lijnen trekken

       -Klik met links op "Draw line" Klik ergens linksboven op het tekenvlak

       -Geef op de Commandoregel achter de dubbele punt in "@14000,0 gevolgd door twee keer "Enter"

       -Klik nu op "Zoom Extends" en twee keer op "Zoom Out"om de lijn helemaal in beeld te krijgen.(foto 2)

Foto 2

  -Klik op "Draw Line" klik nu ergens rechtsboven het linkse eindpunt van de eerste lijn.

  -Op de commandoregel geef je in @0,-13000 (2xEnter) dit is nul op de X-as en -13000 op de Y-as (foto 3)

  -LET OP het min teken voor 13000

Foto 3

  -Klik eventueel in het menu "View" op"Regen" om de tekening te regenereren (Alle elementen vernieuwen).

  -We hebben nu de lijnen A en C uit de schets over genomen. (foto 4)

Foto 4

  -De Andere hulplijnen maken we met "Copy"  (kopiŽren) (foto 5)

Foto 5

  -Klik op de knop "Copy"

  -Selecteer lijn C door er op te klikken de lijn wordt nu gestippeld weergegeven.

  -Sluit selecteren af door een "Rechtse Muis Klik " (foto 6.)

Foto 6

  -Op de commandoregel word gevraagd "Copy from point".

  -Zet de knop "Snap to endpoint". aan.

  -Klik in het bovenste blauwe vierkantje van lijn C .

  -In de commandoregel wordt gevraagd "Copy to point" geef achter de dubbele punt in @9500,0 (foto 7)

Foto 7

  -KopiŽer lijn D nog 3500 naar rechts wordt lijn E.

  -KopiŽer lijn A nog -2700 naar beneden wordt lijn F

  -KopiŽer lijn A nog -8750 naar beneden wordt lijn B

  -KopiŽer lijn F nog -9200 naar beneden wordt lijn G

  -Als het goed is gegaan heb je nu iets als .Foto 8

Foto 8

  -We gaan nu een aantal hulplijnen korter maken om overzicht te krijgen in de tekening.

  -Dit kan met behulp van de grepen aan de lijnuiteinden als een lijn geselecteerd is .

  -Zet de knop "Snap to nearest" aan.

  -Klik ergens op lijn A en klik hierna op het rechtse lijnuiteinde.

  -Ga over lijn A naar links tot in de buurt van lijn D klik nu met de linkse knop om de lijn A hier vast te zetten .

  -Druk op het toetsenbord op "Esc" om de handeling af te sluiten.

  -Doe hetzelfde met lijnen B , C , E  ,F en G het ziet er nu uit als (Foto 9)

 

Foto 9

  -Nu zetten we de lijnkleur op Geel om de muren te tekenen.

  -In het woonvierkant gaan we de spouwmuur opbouwen om deze later te verdelen langs de zijden.

  -Een normale spouwmuur is (steen 100mm, spouw 80mm ,steen 100mm).

  -Klik "Draw line" klik bij lijnen A en C in de buurt (zie foto 10) en geef in @8000,0 gevolgd door 2 maal "Enter".

  -KopiŽer de lijn naar beneden eerst 100mm (commandoregel @0,-100)

  -KopiŽer de lijn naar beneden dan 180mm (commandoregel @0,-180)

  -KopiŽer de lijn naar beneden en 280mm (commandoregel @0,-280)

 

Foto 10

  -KopiŽer deze vier lijnen naar beneden om hier later de verticale muren mee te tekenen.

  -Deze laatste set lijnen gaan we nu draaien met de knop "Rotate"

  -Selecteer de onderste spouwmuur sluit selecteren af met een Rechtse Muis Klik.

  -Op de commandoregel word nu gevraagd "Rotation base point" dit is het middelpunt van de draaiing.

  -Klik op het linkse lijnuiteinde bij "a" .(Foto 11)

  -Geef op de commandoregel in 90 gevolgd door "Enter"

 

Foto 11

  -Als het gelukt is heb je tekening zoals hieronder. (foto 12)

 

Foto 12

 

  -Deze lijnen sets gaan we kopiŽren naar de hulplijnen toe .De muurlijnen mogen elkaar bij de hoeken niet raken.

  -Bij A9cad kun je de functie "Fillet" (Hoekafronding) niet gebruiken als de lijnen elkaar kruisen.

  -Zet eerst "Snap to nearest" aan ,deze gebruik je als je dicht bij een element bent om daarop aan te koppelen.

  -Zet de knop "ORTHO" onder aan het beeldscherm UIT nu kun je elementen diagonaal kopiŽren.

  -Klik op de knop "Copy" op de commandoregel wordt gevraagd om de elementen te selecteren.

  -Selecteer de vier verticale gele lijnen, sluit selecteren af door een Rechtse Muis Klik.

  -Op de commandoregel wordt gevraagd "Copy from point" (basis verplaats punt)

  -Klik ergens in het midden van de links muurlijn , deze moet namelijk op hulplijn C komen. (foto13 )

 Foto 13

   -Op de commandoregel wordt nu gevraagd "Copy to point" (Bestemmings punt).

   -Ga nu ergens in het midden van hulplijn C staan zodanig dat de muur lijnen A en B niet raken.

   -Klik nu op de Linkse Muis Knop om de muur hier vast te zetten (foto 14 )

foto 14

   -Herhaal deze actie tot alle muren er staan je hebt dan (foto 15 )

   -De laatste keer dat je een lijnenset kopiŽer kun je beter kiezen voor verplaatsen "Move" dat scheelt een stuf handeling.

foto 15

   -Hoeken afwerken met "Fillet"en "Trimmen" (voor trimmen kijk ook hier)

   -Zoem in op een hoek die je wilt afwerken..

    -Zet "Snap to nearest" UIT en "Snap to endpoint "AAN.

    -Klik op "Fillet" (Hoekafronden)

    -Op de commandoregel wordt gevraagd "Select 1st line" klik bij a op de muurlijn.

    -Op de commandoregel wordt gevraagd "Select 2nd line" klik bij op de muurlijn. (foto 16)

foto 16

    -Op de commandoregel wordt gevraagd "Enter the Fillet radius" (straal van de afronding) Geef in 0 (nul) .(foto 17 )

foto 17

   -Sluit "Hoekafronden"af met een Rechtse Muis Klik .De lijnen worden haaks naar elkaar gebracht.

   -De tweede "Fillet"actie wordt snel opgestart met een Rechtse Muis Klik klik op de volgende twee lijnen.

   -Nu wordt op de commandoregel "Enter the Fillet radius"gevraagd hier kan nu met een Rechtse Muis Klik volstaan

   -Als je een lijn moet selecteren die op een andere (hulp)lijn ligt gaat dat door "Snap to endpoint" AAN te zetten.

   -Dan ga je op het goede lijneindpunt staan en klik je Links, de juiste lijn is nu geselecteerd. (foto 18)

 

foto 18

   -Als een lijn voorbij het middelpunt doorgaat moet je het eindpunt terug leggen via zijn eindgreep en "Snap to nearest" (foto 19)

foto 19

   -De meeste hoeken zijn met fillet af te werken alleen bij de scheidingsmuur moet je "Trimmen"gebruiken (kijk ook hier)

   -Als je alles onder de knie hebt dan is het resultaat als op foto 20

foto20

Naar boven