Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties
-


Eén of meerdere tekenelementen draaien komt regelmatig voor .

Meestal is het makkelijker om aan de X en Y-assen te tekenen.

Daarna kun je samenstellen van je tekening in één keer onder de juiste draaiing plaatsen.

 


Draaien kun je normaal op twee manieren doen.

1 Door een draaihoek in te vullen op de commandoregel.

2 Door met de muis een startpunt en een eindpunt aan te wijzen.


1 Als oefening gaan we een vierkant draaien door middel van draaihoek invullen.

 

De routine om een rechthoek te tekenen herhaal ik maar even.

* Klik op de knop "Draw rectangle". (Foto 1)

 

A9cad Draaien 01

 

Op de commandoregel tik je achter "first corner" de hoekcoördinaten 10,10 in afsluiten met "Enter".

Op de commandoregel word gevraagd  "Other corner" tik hier achter 20,20 in en afsluiten met "Enter".(foto 2)

 

A9cad Draaien 02

 

Draaien bestaat uit vier handelingen (vergelijkbaar met verplaatsen en kopieëren).

* Klik de knop "Rotate" "Draaien". (foto 3)

* Selecteer alle tekenelementen die mee moeten draaien.

* Geef het draaipunt op.

* Geef de draaiingshoek op.

 

A9cad Draaien 03

 

In dit geval is het selecteren snel mogelijk met één klik op één van de zijden omdat deze vierkanten een Groep zijn

Maar ik had al een selectie rechthoek er omheen getrokken (jammer).(foto 4)   Sluit het selecteren af met "Enter"

 

A9cad Draaien 04

 

Nu word op de commandoregel het Draaipunt gevraagd "Rotation base point"

Zet "koppel aan eindpunt" aan en vang de linker onderhoek , door een linkse muisklik.(foto 5)

 

A9cad Draaien 05

 

Als je "Ortho" uit heb staan kun je het vierkant met de muis vloeiend draaien anders met stappen van 90°.

Maar nu geven we op de commandoregel achter "Rotation angle" de draaihoek in 33  (foto 6)

 

A9cad Draaien 06

 

Het vierkant staat nu onder een hoek van 33° Heb dat nog bevestigd met een dimline. (Foto 7 )

 

A9cad Draaien 07

 

2 Door met de muis een startpunt en een eindpunt aan te wijzen.

 

Teken lijn AB met B = (15,10)  Teken lijn BC met C = (15,24). (Foto 8 )

De volgende oefening Roteert het vierkant om punt A zodat punt D tegen de lijn BC komt (en ook nog precies)

 

A9cad Draaien 08

 

Teken een hulpcirkel met middelpunt A en straal AD waardoor het belangrijke snijpunt C ontstaat. (Foto 9)

 

A9cad Draaien 09

 

Nu gaan we een tweede hulppunt maken door lijn AB te verlengen tegen de cirkel .

Zet de knop "Snap to Perpendicular" (Koppel Haaks Aan) ingedrukt.

Selecteer lijn AB en pak de blauwe greep op B beet en verleg B naar de cirkel (Foto 10)

 

A9cad Draaien 10

 

Zet alle "Snaps" uit en zet "Snap to Intersect" AAN .

Teken nu een hulp-cirkel met middelpunt D en straal DC (Foto 11)

 

A9cad Draaien 11

 

Kopieer deze hulp-cirkel naar punt F .

Verplaatsen is ook goed maar nu is duidelijker dat we afstand DC bij F willen hebben om met de muis de draaiing uit te voeren.

Het beginpunt van de draaiing ligt namelijk altijd op de X-as  (Foto 12)

 

A9cad Draaien 12

 

Even tussen door.

Veel Cad programma's hebben aan één muisklik bij een Koppel Op Snijpunt genoeg.

Maar A9cad niet ,bij de eerste muisklik wordt gefocust op een Snijpunt.

Als het Snap symbool is veranderd in een X zonder streepje kun je definitief aankoppelen met Tweede Klik. (foto 13)

 

A9cad Draaien 13

 

Nu is het tijd voor het doel van deze oefening Draaien.

Stap 1 klik knop "Rotate" .

Stap 2 Selecteer tekenelementen in dit geval één klik op het vierkant (Foto 14)

 

A9cad Draaien 14

 

Stap 3 kies het hoekpunt A let op dat met "Koppel op Snijpunt" twee keer geklikt moet worden.

Startpunt van de draaiing is F omdat de draaiing altijd op de X-as begint. (Foto 15)

 

A9cad Draaien 15

 

Stap 4 Zoek nu snijpunt G met een eerste klik en leg de draaiing vast met een tweede klik als het symbool een X is  (Foto 16)

 

A9cad Draaien 16

 

Als je inzoom op het bovenste snijpunt zie je dat het vierkant precies op de verticalelijn ligt. (Foto 17).

 

A9cad Draaien 17

 

Deze draaiing is niet op een andere manier mogelijk en komt bijvoorbeeld veel voor als je een giekkop uitlijnd op een vluchtlijn (foto18)

 

A9cad Draaien 18

Naar Boven