A9cad

Home

- Download
- Lijn

- Lijn-Eigenschappen
- Cirkel
- Vierkant
- Trimmen (inkorten)
- Boog
- Dubbellijn
- Kopieren
- Verplaatsen
- Draaien
- Verschalen
- Groepen
- Spiegelen 
- Vangpunten
- Symbolen
- Verlengen
- Laag aanmaken 
- Invoegen
- Vlak vullen
- Properties


Uitleg-Boog tekenen


Boog
Je kan een boog op twee manieren maken.
1-Als de straal en begin en eindpunt bekend zijn met de boog knop.
2-Door een cirkel terug te trimmen naar de boog eind punten.

1-Als de straal en begin en eindpunt bekend zijn met de boogknop

 

  -Teken foto 1 na met onderstaande instructies.

  -Klik op knop 10,10 enter   @20,20 enter   @20,0 enter    @-20,-20 enter (foto 1)

foto 1

  -Zet de volgende knoppen aan

-Er moet een boog komen tussen A en B met een straal van AC.(foto 2)

Foto 2

  -Bij het kiezen van het startpunt moet je er rekening mee houden dat de boog linksom getekend wordt.

  -Na het klikken van de "Boogknop" wordt op de commandoregel het "Arc center point" (boog middelpunt) gevraagd.

  -Klik met dubbelklik links op snijpunt "C "

  -Nu wordt de "Arc radius" (boogstraal) gevraagd je kunt een getal invoeren of op lijneindpunt "A " klikken. (foto3)

foto3

  -Op de commandoregel wordt nu de "Arc start angle" (boogbeginhoek) gevraagd klik met links op lijneindpunt "A ".

  -Op de commandoregel wordt nu de "Arc end angle"(boogeindhoek) gevraagd klik met links op lijneindpunt "B ".

Foto 4

  -Je hebt nu een boog tussen A en B (foto 4)

  -Let dus wel op dat de boog altijd linksom getekend wordt.

 

2-Door een cirkel terug te trimmen naar de boog eindpunten

Foto 5

  -Start de functie cirkel met de knop "Draw circle"

  -"Circle center point" wordt gevraagd ,zet "koppel aan snijpunt" aan klik twee keer op punt "C ".

  -"Circle radius wordt gevraagd ,zet "koppel aan eindpunt"aan klik één keer op "A " of  "B ".(foto 6 )

Foto 6

  -Klik op "Trim" om de functie inkorten te starten.

Foto 7

  -In de commando regel staat "Select entities"dit zijn de lijn of lijnen tot waar ingekort moet worden.

  -Klik op de twee diagonalen 1 en 2 omdat we een boog tussen A en B willen maken.(foto 8)

Foto 8

  -Klik met de Rechtseknop om het selecteren te stoppen  .

  -Klik met de linksemuisknop op de boogdelen 1 en 2 en 3 om ze te wissen.(foto 9)

  -Als de cirkel de diagonalen niet goed raakt dan werkt trimmen niet!

Foto 9

  -Het resultaat op deze manier is het zelfde als met de Boog knop (Foto 10)

 

Foto 10

  -Het resultaat is foto10 ,Druk op "Esc" om de